Nog elke dag vergroot hij zijn kennis van houtsoorten en de natuurlijke eigenschappen. Otten: “Elk project zie ik als een nieuwe uitdaging. Mijn ideeën zet ik om in objecten, die altijd in relatie staan tot hun omgeving. Binnen een woning of gebouw, of in de buitenruimte.”

Duurzaam hout

Duurzaam ondernemen vormt  een onlosmakelijk onderdeel in de bedrijfsvoering. De houtsoorten komen van dichtbij, uit Europese of inlandse bossen. Otten: “Het liefst werk ik met hout van Nederlandse bomen. Bij inlands hout heb ik altijd de garantie dat dit afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Minder gangbare houtsoorten acht ik juist geschikt voor mijn werk.”

Hij gebruikt bij voorkeur geen tropische houtsoorten. Wel  alle gangbare uit Europese bossen zoals eiken en grenen. Ook is hij een voorstander van hergebruik. Bijvoorbeeld hout dat daarvoor is toegepast in gebinten van woonhuizen of hout afkomstig van oude schepen. En Otten gaat nog verder in zijn MVO beleid: “Voor elke boom die wij verwerken planten wij een nieuwe boom.”

Samenwerking en samen werken.

Edward Otten vindt samenwerking met de klant belangrijk om tot een mooi en duurzaam product te komen. Daarnaast zet hij zich in voor de medemens. Twee van zijn medewerkers leveren op hun eigen wijze een bijdrage en voor hen geldt dat zij binnen onze huidige maatschappij geen werkplek kunnen vinden. Naarmate de groei doorzet kan Otten meer werkplekken beschikbaar voor deze kansarme groep. Gewerkt wordt in kleine groepjes, of één op één.
Otten geeft ook cursussen. Het actuele aanbod en info over wat gemaakt en aangeboden wordt staat op de website van Edward Otten.