De Stichting Monument & Materiaal heeft een grote, rijk gevarieerde voorraad aan bouwmaterialen afkomstig van sloop en/of schenkingen. Deze bouwmaterialen zijn beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. Door actief te verzamelen is permanent voorraad aanwezig, zoals: binnen- en buitendeuren, schouwen, glas-in-lood, traponderdelen, hang- en sluitwerk, tegels etc. De stichting heeft al heel wat houten Bruynzeeldeuren uit de jaren '30 beschikbaar gesteld voor een tweede bestemming. Alle verzamelde oude bouwmaterialen worden tegen een redelijke vergoeding geleverd aan particulieren en bedrijven in de drie noordelijke provincies. Voorwaarde is dat het materiaal en het pand in tijd en stijl met elkaar overeenkomen. 

Jubileumboek

In 2003 vierde de Stichting Monument & Materiaal haar twintigjarige bestaan. Dit lustrum was een reden voor een aantal speciale initiatieven. Een ervan is het uitgeven van een jubileumboek. De auteurs zochten in hun archieven en groeven in hun herinnering. Dat het daarbij relatief veel over de eerste jaren gaat, is te begrijpen: we kijken met de ogen van nu met een mengeling van verbazing en bewondering naar die pioniersfase. De medewerkers van M&M hebben de verloren historie letterlijk opgediept en de doorgaans afgeschreven informatie voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het beschrijven van twintig jaar activiteiten in dit jubileumboek maakt iets van de waardering voor hun werk zichtbaar.