Content op deHOUTjournalist krijgt constant updates.
With Pleasure BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen per direct en zonder toestemming/kennisgeving door te voeren.
With Pleasure BV geeft geen garantie op actualiteit en juistheid van content of gegevens die deHOUTjournalist online plaatst.
With Pleasure BV aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik, het offline zijn of de (on)bereikbaarheid van deHOUTjournalist.nl.

Content van derden 

Uitspraken, opinies en mededelingen in online geplaatst items vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur, producent, toeleverancier van content en niet die van de webmaster, de internetprovider of With Pleasure BV. 

With Pleasure BV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende content.

Gebruik content

With Pleasure BV kan er niet voor instaan dat content op deHOUTjournalist.nl geschikt is voor het doel dat de gebruiker voor ogen heeft en de wijze waarop content wordt geïnterpreteerd en gebruikt.
With Pleasure BV / deHOUTjournalist.nl biedt content, producten en diensten aan zoals deze feitelijk online zijn geplaatst en dit gebeurt zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van kwaliteit, deugdelijkheid en geschiktheid voor het doel dat de gebruiker voor ogen heeft en in praktijk brengt.

Producten en diensten

With Pleasure BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor garanties op producten of diensten die worden aangeboden op deHOUTjournalist.nl. Hetzelfde geldt voor beweringen die geuit worden over de vervaardiging en prestaties van producten en diensten.
Gebruikers van deHOUTjournalist wordt aangeraden zelf na te gaan en te onderzoeken of content geschikt is om toe te passen in de praktijk.

Links

Content op deHOUTjournalist.nl bevat links aan naar andere websites.
With Pleasure BV / deHOUTjournalist is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de wijze waarop deze omgaan met uw persoonsgegevens.
Wie deze gelinkte websites bezoekt dient zelf op deze site voorkomende informatie te raadplegen over gebruiksvoorwaarden, privacy, disclaimer en copyrights.