deHOUTjournalist.nl publiceert uitsluitend content met toestemming van degene die het auteursrecht bezit!  

Derden die tekst, beeld, film en geluid aanleveren of gebruiken in door hen aangeleverde content voor redactionele en commerciĆ«le doeleinden op deHOUTjournalist.nl hebben een zorgplicht ten aanzien van het intellectueel eigendom. Berust dit bij derden dienen zij VOORAF toestemming te vragen en het auteursrecht te regelen. 

Aansprakelijkheid bij schending

Ontwerpers, toepassers, freelance journalisten, bedrijven of organisaties die content aanleveren blijven te allen tijde aansprakelijk voor schadeclaims die voortkomen uit het feit dat er ten aanzien van het auteursrecht niets is geregeld is en zij het auteursrecht hebben geschonden. 

Bronvermelding content deHOUTjournalist

Tekst, beeld, film en geluid op deHOUTjournalist is in zijn totaliteit auteursrechtelijk beschermd. Overname van publicaties op deHOUTjournalist.nl voor andere doeleinden is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Publicaties op deHOUTjournalist vermelden de namen van en links naar de rechthebbende eigenaar van het auteursrecht (auteur, fotograaf) en zo nodig een creditline met bronvermeldingen.  

Wat zegt Artikel 1 in de Auteurswet?

Artikel 1 in de Auteurswet is helder: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." 

Kom beslagen ten ijs, zo moeilijk is dat niet. Wil je meer weten? Klik hier.