Deurenproducenten die bij GND zijn aangesloten lopen vooruit op eisen in het nieuwe Bouwbesluit die in 2019 van kracht worden. Het dan te noemen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) bevat aangescherpte eisen voor koude en warme rook.  

Toonaangevende producenten leveren nu al rookwerende binnen- en buitendeuren, inclusief testrapport. Rookwerende deuren met GND-garantie bevatten een uniek garantielabel in de deur voorzien van een QR-code. Een speciaal ontwikkelde app bevat een geïntegreerde QR-scanner. Daarmee kun je op jouw smartphone ook off-line alle prestaties van de deur aflezen wat betreft inbraakwerendheid, brandwerendheid, geluidisolatie en ook die van de rookwering van deur+kozijn. De scan geeft verder info over hoe en door wie de deur is geleverd en wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het plaatsen en controleren.

Onderzoeksbureau Markteffect rapporteerde dat het merendeel van de architecten, bestekschrijvers en bouwbedrijven het belangrijk vinden dat bij deuren garanties worden gegeven op levensreddende functies als rook- en brandwering.

Een deur + kozijn bepaalt als set de prestaties in rookwerendheid. Alles telt mee: de kwaliteit en de maat van de deur, het kozijn, de opbouw, montage en afdichting.

Onderzoek van Markteffect toont aan dat een ruime meerderheid van de respondenten de voorkeur geeft aan goed op elkaar afgestemde producten. Bij rookwerende deuren is dat de deur, inclusief kozijn!

Deuren met een GND-zekerheidsklasse III voorzien nu al in een langjarige functionele garantie bij rook- of brandwerende deuren. Waarom zou je afwachten tot 2019?