Met de wensen van de klant als uitgangspunt en het gebouw als kader streeft hij naar een nieuwe toekomst voor het gebouwde verleden. De Centrale Markthal in Amsterdam is een van zijn nieuwe uitdagingen van het Architectenbureau 1meter98. 

De beeldreportage die fotografe Claudia Otten maakte brengt de geslaagde restauratie/renovatie in beeld van het landhuis Duijnwijck op het 17e eeuwse landgoed te Beverwijk.

Lange termijn visie

Bastiaan's adagium is: ‘Monumenten vormen ankerpunten in onze snel veranderende wereld. Ze dragen de sporen van het verleden, vertellen een verhaal en hebben vaak een hoge kwaliteit in vormgeving en materiaalgebruik. Een verantwoorde omgang met ons erfgoed is daarom van groot belang. Dit betekent niet dat monumenten moeten worden bevroren, maar dat er met een visie op de lange termijn keuzes moeten worden gemaakt voor behoud en aanpassing.’

Eiken en grenen

Bastiaan benadrukt dat bij Duijnwijck eerst dendrochronologisch onderzoek is verricht op het bestaande houtwerk. De nieuwe eiken trap en de ingelaten eiken leuning is maatwerk en het hout is afgewerkt met WOCA natural oil. De bestaande paneeldeuren in eiken en grenen zijn opgeknapt en met vernis behandeld. De nieuwe wanden op de eerste verdieping in de zichtas onder de kap zijn uitgevoerd in eiken lamelparket. Dit loopt bijna naadloos door over de deur die nagenoeg onzichtbaar is. Ook het hang- en sluitwerk is verhuld. Het maatwerk in hout is op een meesterlijke wijze uitgevoerd door de timmerman Ad Scheel van Bouwbedrijf van den Engel.  

Restauratie

De poort, het voorhuis en achterhuis was oorspronkelijk een bijgebouw op dit landgoed, waarvan het hoofdgebouw is gesloopt. Bastiaan vermoedt dat het bajonetvormige en eenlaagse volume met kap als dienstgebouw functioneerde voor de koetsier, tuinman, … In de vroege 18e eeuw is het voorhuis uitgebreid en halverwege de 18e eeuw is een achterhuis bijgebouwd. Daarin bevonden zich in eerste instantie twee daglonershuisjes. Bouwhistorisch onderzoek, kleurhistorisch onderzoek en bouwtechnische opname met bouwkostencalculatie leverde de juiste kennis op. Dit vormde de basis het ontwerp dat het architectenbureau maakte voor de herindeling, de energieverbetering, installaties, afwerkingen en detaillering.

Ontwerp

De ingrepen in de gevels zijn vanwege het Rijksmonumentale karakter beperkt: storende elementen uit de jaren '80 zijn vervangen en aan de achterzijde zijn nieuwe eigentijdse openingen gemaakt voor het gebruik als keuken. De bestaande ramen zijn voorzien van dun gelaagd isolatieglas. De gevels zijn aan de binnenzijde geïsoleerd met een dampopen systeem, afgewerkt met leemstuc. Een compleet nieuw pakket installaties, restauratie van marmeren vloeren, nieuwe leistenen vloeren met vloerverwarming, een herziene indeling van de verdieping met nieuw eikenhouten trappenhuis hebben dit monument nieuw leven ingeblazen.

Landgoed te Beverwijk

In particulier opdrachtgeverschap heeft 1meter98 het volledige restauratie- en renovatieplan opgesteld. Het is reeds eeuwen in het bezit van de familie en vertegenwoordigt niet alleen een grote monumentale waarde ook een sterke emotionele band met de familie. 1meter98 verzorgde de restauratie, het ontwerp, tekenwerk, detaillering en werktekeningen. Adviseerde inzake de installaties, verzorgde de aanvraag monumentenvergunning en de aanbesteding, plus de uitvoeringsbegeleiding