Foto's [PR]ess Productions. Foto Vitra Home Collection 2017 ©Vitra

Vitra is nog steeds gevestigd in de stadsregio waar het allemaal begon. In loop der jaren kwamen er veel zaken bij.

'Ons werk berust op het inzicht, dat het dagelijkse leven veel plezier, inspiratie en esthetische bevrediging met zich kan meebrengen en dat design dit toegankelijk kan maken' 
(Rolf Fehlbaum, Chairman Emeritus, Vitra) 

Het doel van het project is om het dagelijkse leven te verrijken. Dit openbaart zich op verschillende niveaus: in de producten, en in de inrichtingsconcepten voor thuis en op het werk die o.a. te zien zijn in het VitraHaus. Verder in de architectuur van de bedrijfsgebouwen, het VitraHaus zelf, het Vitra Design Museum en het Vitra Schaudepot. En ook in de Vitra collecties, de communicatie en in de benadering van ontwerpers en gebruikers.

Recognition of need

Charles Eames heeft het Project Vitra het duurzaamst vormgegeven. Hij omschreef de 'recognition of need' als de belangrijkste voorwaarde van design en waarschuwde voor stilistische uitspattingen. Volgens Eames moest de designer matigheid betrachten en zich geheel wijden aan probleemoplossing. Desondanks is design uiteindelijk een zaak van auteurs die op grond van een probleemanalyse voor oplossingen zorgen. Daarom werkt Vitra altijd samen met wat zij noemt ‘auteurs’. Dus met designers die niet alleen over ontwerpcapaciteiten beschikken maar ook een eigen kijk op de wereld hebben en eigenzinnigheid in hun werk tonen. Ze geven design een boodschap mee, die naar puur plezier verwijst.

Onoverzichtelijke veelsoortigheid

Bij het Project Vitra hoort veelsoortigheid tot en met onoverzichtelijkheid. ‘Daaraan hebben wij ons nooit gestoord. De architectonische invulling van de Vitra Campus in Weil am Rhein is even kenmerkend voor ons als de stoelen, tafels, sofa’s, inrichtingssystemen en accessoires die wij produceren,’ aldus Fehlbaum.

Het Vitra Design Museum en het Vitra Schaudepot met hun collecties, archieven en miniaturen behoren even zo goed tot het project als de klassiekers uit de 20ste eeuw of de interieurinrichting voor thuis, kantoor, horeca…. Vitra huldigt de achterliggende gedachte dat de inrichting van het leven het beste toegankelijk en aan te passen is, wanneer dit met zo weinig mogelijk beperkingen gebeurt.

Aanverwante domeinen

Woning, kantoor en openbare ruimte worden gezien als aanverwante domeinen en niet als scherp gescheiden zaken. Al naar gelang de behoefte ontstaan er producten die zo voordelig zijn als de kunststof stoelen of zo luxe bedoeld zijn als de Lounge Chair. Vitra beweegt zich voortdurend vooruit en achteruit op de tijdslijn. Enerzijds zorgt Vitra goed voor het erfgoed van de klassiekers in heruitgaven, tentoonstellingen en publicaties. Anderzijds houdt Vitra zich even geëngageerd bezig met hedendaags design. Bovendien zijn we even geïnteresseerd in ergonomie, milieu, logistiek en kwaliteitsbewaking als in de antropologie van wonen en werken. 

Verzamelwoede met een missie

‘Om de wereld van de woninginrichting en haar producten beter te begrijpen, ben ik begin jaren '80 begonnen met het verzamelen van meubels uit de moderne tijd.’ Fehlbaum zag zijn collectie al maar groeien. Het leidde tot de gedachte om naast het Vitra Design Museum een Vitra Schaudepot te realiseren waarin wisselende tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. Voor de financiering was het belangrijk dat deze exposities zo aantrekkelijk zouden zijn dat andere musea en instituten deze exposities in hun programma zouden opnemen. En zo geschiedde en dat leidde weer tot de uitgave van catalogi, de organisatie van workshops, de aanschaf van archieven en de vervaardiging van allerlei museumproducten. Vandaag de dag behoort de meubelcollectie tot het Vitra Design Museum en worden wereldwijd geëxposeerd. Op de thuis basis worden delen uit deze collectie tentoongesteld in het Vitra Schaudepot, dat in juni 2016 de deuren opende.

Architectuur paradijs

In 1981 werd een groot gedeelte van de productiegebouwen in Weil am Rhein door brand verwoest. Bij de wederopbouw kreeg Vitra een uitgelezen kans om architectuur te betrekken in het lopende Project Vitra. Nicholas Grimshaw, de architect van het eerste nieuwe gebouw, ontwiepr ook een masterplan voor de verdere ontwikkeling van het terrein. De ontmoeting van Fehlbaum met Frank Gehry leidde tot nieuwe inzichten en het idee om een homogene overbouwing te vervangen door het concept van een collage. Zo ontstond de Vitra Campus in Weil am Rhein.

Voortborduren

In 2008 verscheen een boek over het Project Vitra, geschreven door Ed. Cornel Windlin en Rolf Fehlbaum en uitgegeven door Birkhäuser Verlag Bazel. In 2017 is een speciale overzichtstentoonstelling getiteld Project Vitra – Design, Architecture, Communications (1950 - 2017) in de brandweerkazerne ingericht. In dat jaar maakte Rolf Fehlbaum opnieuw een tussenbalans op die ook online staat: ‘Het Project  Vitra ontwikkelt zich voortdurend en dat zal het blijven doen.’

Het familiebedrijf, dat nu geleid wordt door Nora Fehlbaum (derde generatie), maakt een goede kans om het eigen karakter te behouden. Er zijn nieuwe ideeën in ontwikkeling en gelanceerd waaronder de Vitra Accessories Collection en de eigen e-shop. Een van de nieuwere experimenten omvat het Vitra Magazine op de eigen website.