2017/08/14 • Editie 19

KNOW HOW
Houtliteratuur

1 Boom 75 Projecten

75 vormgevers en kunstenaars

In 2014 stond de 15e editie van Vormgevers in hout geheel in het teken van het 1-boom project. Maar liefst 75 kunstenaars en vormgevers waren geselecteerd en kregen elk een deel van de eikenboom toebedeeld. De geselecteerde deelnemers exposeerden toen in Fort bij Vechten hoe zij het stamhout en de rest van de boom hadden verwerkt in hun objecten. Alle resultaten zijn bijeengebracht in boek.