Ik kwalificeer deze overname als: DE + HET = EEN.
Ooit was ik hoofdredacteur van DE houtwereld. 
In die tijd is HET houtblad door mij bedacht en in de markt gezet. 
Wat mij tijdens het opzetten voor ogen stond kan nu realiteit worden: synergie en kruisbestuiving tussen twee special interest bladen op houtgebied. Wat deze overname brengt zal de toekomst leren:

  • DE houtwereld is van origine het vakblad voor de houthandel en de houtverwerkende industrie.
  • HET houtblad het houtpromotieblad voor de ontwerp- en praktijkwereld.  

Hoofdredacteur Houtwereld

Als hoofdredacteur van de Houtwereld startte ik toentertijd met specials Hout in de Bouw om de levensvatbaarheid te testen van een aparte uitgave over design en vakmanschap in hout. Nijgh Periodieken zag niks in een nieuw avontuur naast de Houtwereld waarin ook het Centrum Hout zou participeren.

Vorm&Techniek in Hout

Uiteindelijk heb ik zelfstandig, vanuit mijn eigen PR bureau PRess Productions, het houtblad 'Vorm&Techniek in hout' opgezet en gelanceerd. Tijdens de opstartfase bleek dat Centrum Hout achter de schermen werkte aan een eigen Magazine Hout, maar dat strandde al na het eerste testnummer.

Gelijk hebben is vers een....

HET houtblad

Na zes succesvolle uitgaven kon ik mijn houtblad verkopen aan Ten Hagen en gaf het de naam HET houtblad mee. Dat is al weer 30 jaar geleden. Centrum Hout kreeg alsnog een hoofdrol toebedeeld, maar dat leverde uiteindelijk niet de voorspelde en gewenste resultaten op. Ook niet toen Centrum Hout eigenaar van het blad werd en MYbusinessmedia uitgever werd. HET houtblad werd meer en meer de spreekbuis van de houtbranche-organisaties.  

DE Houtwereld

De Houtwereld bleef na de gemiste kans specials Hout in de Bouw uitbrengen. Opereerde feitelijk in het vaarwater van HET houtblad, dat dankzij speciale support overeind bleef. Of Nijgh ooit de intentie had om HET houtblad in te lijven is niet meer relevant. Nijgh ging in 2016 failliet en het vakblad Houtwereld (zonder DE) moest zich noodgedwongen richten op een snelle doorstart. Vakbladen.com bleek toch een tussenstation, want in november 2018 nam Eisma eerst Houtwereld over en een maand later HET houtblad.

....gelijk krijgen vers twee!

Deze dubbelslag zou kunnen inhouden dat specials Hout in de Bouw het veld ruimen voor HET houtblad dat aan de 31ste  jaargang begint. Houtwereld beleeft aan haar 72ste jaargang en kan zich dan als vanouds richten op content die de houtbranche, de houthandel en houtverwerkende industrie echt interesseert. 

Print versus online

Bij beide uitgaven ben ik nauw betrokken geweest en ik draag ze nog steeds een warm hart toe. Vanuit mijn PR bureau PRess Productions publiceerde ik ook in deze beide bladen artikelen over design en toepassing in hout. Dat er minder gepubliceerd werd had diverse oorzaken: de economische crisis, print dat moet opboksen tegen online, teruglopende advertentie-inkomsten en besteedbare budgetten bij vakbladen..... Het zet bij print de kwantiteit aan redactionele ruimte en daarmee de  kwaliteit van de content onder druk. 

deHOUTjournalist 

Hout is van alle tijden. Het vormgeven en toepassen van hout zit in de lift. Genoeg items die interessant zijn om over te communiceren. Ooit gestart als de enige echte houtjournalist bij het HVI (Houtvoorlichtingsinstituut, thans Centrum Hout) is mijn voorliefde voor hout en de voorkeur om specifiek te publiceren over design en vakmanschap in hout alleen maar toegenomen.

Een nieuw begin

Mijn online weblog magazine deHOUTjournalist biedt mij -geheel van deze tijd- optimale interactie en oneindige mogelijkheden om met veel enthousiasme door te gaan met mijn eigenwijze vorm van kennisoverdracht in hout. Ik opereer onafhankelijk. Redactie en commercie is goed gescheiden. Content op deHOUTjournalist.nl is gratis beschikbaar. Wie iets in hout te melden heeft kan redactioneel bijdragen aan het succes of commercieel meeliften. Als het maar hout, gerelateerd aan design en toepassing is. 

Paul JM Willemse

Architect en (hout)journalist