Uitdrukkingen en gezegden

Met open deuren wandelen of lopen Typisch Zaanse uitdrukking voor het open en bloot met een zaak voor de dag komen. Ook geen geheimen kennen, open kaart spelen

Met open deur handelen Open en bloot met een zaak voor de dag komen, geen geheimen kennen, open kaart spelen

De deur openlaten Hij/zij is in de kerk geboren

Opendeurdag houden Dag waarop het publiek een bedrijf, school, e.d. vrij mag bezichtigen

Opendeurdienst Oecumenische dienst

Opendeurpolitiek Handelspolitiek waarbij aan alle naties gelijke behandeling wordt verzekerd 

Politiek van open deur Het stelsel van vrijhandel

De deur open zetten/houden voor Galante houding

Een deur(tje) kunnen opengooien Zich (financieel) iets kunnen permitteren, royaal zijn 

Geld doet alle deuren open & Recht van open deur Vrije, onbelemmerde handel, niet door bepalingen of belastingen bemoeilijkt

Er staan nog deuren genoeg voor mij open Er zijn nog genoeg huizen waar ik welkom ben

Een open deur intrappen Zich inspannen om iets te doen, te betogen enz. dat al gedaan of bekend is

Iets dat alle deuren opent Dat hem overal toegang verleent, dat alle mogelijke kansen biedt

De deur aanzetten Niet geheel sluiten

De open deure roept de dief Dichtregel uit het werk van Guido Gezelle

De open deur roept de dief Gelegenheid maakt de dief

De deur open zetten (laten) voor … allerlei knoeierij Gelegenheid bieden voor, geven tot …

Een open deur bekoort zelfs de vrome Gelegenheid maakt de dief

Het geluk sluit geen deur of het opent weer een andere Elk nadeel heb zijn voordeel

Voor een dichte deur komen De zaak is gesloten, niet open

Wordt de ene deur voor je gesloten, dan gaat de andere weer voor je open Fries gezegde “als de een niet meer van je houdt, dan is er altijd weer een ander, waar je welkom bent”

Voor een gesloten deur komen Er doet niemand open, er is niemand thuis

Met gesloten deuren behandelen Een rechtszaak zonder toelating van publiek behandelen,

Achter gesloten deuren De openbaarheid van een vergadering of zitting opheffen

Zijn deur voor iemand sluiten Iemand niet binnen willen laten, uitsluiten

Dat doet de deur dicht Dat geeft de doorslag, de beslissing. Dat maakt alle verdere redenering overbodig en dat is nog het ergste van al. Als het gezelschap compleet was, sloot men deur en kwam er niemand meer in

De deur dichthouden voor de concurrentie Zorgen dat er geen pottenkijkers binnenkomen

Iemand de deur voor de neus toedoen Hem/haar op brute (bruuske) wijze buitensluiten

De deur voor iemand dicht slaan Ternauwernood de deur voor iemands neus dichtslaan

De deur dichtgooien voor samenwerking Elke vorm van toenadering blokkeren

De deuren sluiten Ophouden met produceren, dichtgaan

Hij klopt niet op de deur waar hij in wil Hij gaat niet rechtstreeks op zijn doel af

Jesus klopt aan de deur Een klop op de deur

Dat is aan dovemans deur geklopt Daar vindt men geen gehoor

Iemand de deur uitzetten of buiten de deur zetten Iemand verwijderen uit een gebouw

Zijn voet tussen de deur zetten Verhinderen dat iemand de deur voor zijn neus dicht doet

Iemand aan de deur zetten De deur uitwijzen

Ik heb nog geen voet buiten de deur gezet Nog niet naar buiten geweest

Bij iemand de deur plat lopen Iemand buitengewoon vaak bezoeken

Iemands deur voorbij lopen Opzettelijk mijden 

De deur op een kier zetten Nog een stukje open houden

Iemand buiten de deur houden Niet toelaten

Iemand of iets van zijn deur houden Zorgen dat iemand niet binnenkomt, niet wordt toegelaten

Een deurwaarder aan de deur krijgen 

Met de deur in huis vallen Zonder voorbereiding over een zaak beginnen te spreken. Deze uitdrukking stamt uit de tijd dat de buitendeur direct toegang gaf tot de woonkamer. Wie zonder te kloppen naar binnenliep, “viel met de deur in huis”.

Iemand de deur wijzen Iemand het vierkante gat wijzen, wegsturen

Er staat weer heel wat voor de deur Er staat heel wat (onaangenaams) te wachten

Dat staat voor de deur Dat is elk ogenblik te verwachten

Mijn verjaardag of de winter staat voor de deur Een gebeurtenis is nabij

Voor de rode deur komen In de Middeleeuwen was rood de kleur van de rechtspraak. In de poort van kastelen bevond zich een rode deur en ook de Dom van Utrecht had rode deuren ten teken dat daarachter de vonnissen en bekendmakingen werden aangeplakt.

Iemand voor de rode deur hebben/nemen Iemand kapittelen, hem/haar de les lezen

Weekend voor de deur hebben Het weekend begint bijna

Zandzakken voor de deur Uitroep om de deur te barricaderen tegen geweld van buitenaf, watersnood

Dat is water voor de deur Dat is overbodig / zinloos

Een flinke bos hout voor de deur hebben Een vrouw die goed bedeeld is, een grote boezem heeft

Voor haar gaan deuren open die voor anderen gesloten blijven Zij weet op de juiste manier toegang te krijgen tot

Het café bij de deur Vaste gast in de kroeg om de hoek

Voor de deuren van de hel weghalen Het (geld) alleen maar loskrijgen met groot geweld, met vloeken en dreigen

Elk moet voor zijn eigen deur vegen Ieder moet zijn  eigen straatje schoonvegen

Ieder maakt het schoon voor zijn deur Vlaamse uitdrukking voor “ieder schuift de schuld van zich af”

Hij/zij is de deur uit Niet meer in huis, heeft voorgoed het ouderlijk huis verlaten

Ze gaan de deur uit Op zichzelf gaan  wonen, het ouderlijk huis verlaten

De kinderen vliegen de deur uit Op zichzelf gaan  wonen, het ouderlijk huis verlaten, trouwen…

Geen voet buiten de deur zetten Niet de straat op gaan

De deur niet uitkomen Door omstandigheden binnen moeten blijven

De deur uitgaan Niet binnen blijven, erop uitgaan, boodschappen doen etc.

Buiten de deur eten Buitenshuis, in een restaurant  eten

De was de deur uit doen De was naar de wasserette/wasserij in plaats van zelf wassen. Toen wassen nog een tijdrovende bezigheid was werd reclame gemaakt met de slogan: “Doe de was de deur uit”

De post moet de deur nog uit Moet vandaag nog weg! Haast maken met het verzenden van brieven e.d.

Ergens mee aan de deur komen Ergens mee langs de huizen venten

Aan de deur wordt niet gekocht Ter wering van venters en colporteurs

Aan de deur gevlogen Uit het Vlaams afkomstig: ontslag krijgen

Dat is aan dovemans deur geklopt Daar vindt men geen gehoor

Hij klopt niet aan de deur waar hij in wil Hij gaat niet rechtstreeks op zijn doel af

Aan de deur kloppen Het verzoek om binnengelaten te worden

Een stok achter de deur Een dreigement dat te allen tijde kan worden uitgevoerd. Ook een extra motivatie om iets ten uitvoer te brengen of ergens mee te stoppen.

Je wil staat achter de deur Dit wordt gezegd tegen kinderen die zeggen: “ik wil (niet)”

Lening met een stok achter de deur Handelen met het dreigement van een gedwongen lening

Het staat achter de schuine deur Het is naar de lommerd gebracht

Iets de deur van een schouw voorbijdragen Iets onwettigs doen

Dat is nogal niet naast de deur Nogal ver weg, op grote afstand of anderszins “dat is geen kleinigheid”

Iemands deur voorbijlopen Iemand opzettelijk mijden

Dat gaat mijn deur voorbij Valt mij niet te beurt

Bij de deur blijven Niet ver van huis gaan

Niet samen door één deur kunnen Elkaar niet kunnen verdragen

Samen door een deur kunnen Goed met elkaar overweg kunnen

Tussen de deuren komen In problemen komen

De deur naar succes Opent de weg naar succes

Toneel tussen de (schuif)deuren Veel artiesten begonnen hun carrière tussen de schuifdeuren

Een voet tussen de deur hebben Verhinderen dat men de deur voor zijn neus dichtdoet

Hij is een onderdeurtje Klein van stuk

Zo krom als een deur Bijvoorbeeld een redenering

Zo zat als een deur In beschonken toestand verkeren

Zo link als een looien deur Dat is zeer link

Zo fout als een deur Uitspraak van prof. Heertjes inzake de affaire Jorritsma

Met de deuren gooien Deuren toesmijten (in woede)

Met de deuren slaan Deuren toesmijten (in woede)

Niet met de deuren slaan Liedje uit populaire TV-serie  Ja zuster, nee zuster

Het deurtje krijgen Niet geabsolveerd worden

De beren lopen om zijn deur Zijn crediteuren maken het hem lastig, doen moeilijk

Van deur tot deur gaan Huis aan huis, langs de huizen gaan voor verkoop, collectes, etc.

Draaideurcriminelen Criminelen die afwisselend in de cel en daarbuiten verblijven

Draaideurpatiënt Psychiatrische patiënt die afwisselend in een zorginstelling en daarbuiten verblijft

Sleutel op de deur bouwen Een project turn key opleveren

Iemand het gat van de deur wijzen Iemand te kennen geven dat hij/zij vertrekken moet

Daar is het gat van de deur Of anders gezegd: “Eruit!”

Een zilveren hamer verbreekt alle deuren Met geld lukt alles, voor geld krijgt men alles gedaan

Als de wervels los zijn, klappen de deuren Als er geen gezag is ontstaat er onrust

Petrus staat voor de deur De dood is aanstaande, nabij

Tegen de deur oplopen Tegen muren van onwil oplopen

De leukste thuis op de deurknop na Iemand die op een flauWe manier grappig is

Het deurtje krijgen Niet geabsolveerd worden. Geen vrijstelling krijgen. Bij R.K. geen absolutie krijgen tijdens de biecht

Bij iemand de deur (drempel) plat lopen Iemand buitengewoon vaak bezoeken

Iemand op de deurmat laten staan Iemand niet binnen ontvangen

Zijn vordering met de deurwaarder halen Geld vorderen door tussenkomst van de gerechtelijk ambtenaar

In de deur staan Op de drempel van het deurkozijn staan

Door een winderige deur binnenkomen Bij binnenkomst eerst een geweldig standje krijgen. Eerst een grauw en een snauw krijgen bij binnenkomst

Garantie tot de deur Stichting Garantie Deuren (GND) biedt juist een garantie tot en met de buitendeur!