FSC Keurmerk en Keurhout-Duurzaam

Basralocus is paalwormbestendigheid en bijzonder sterk. Bij uitstek toe te passen als waterbouwhoutsoort. Bijvoorbeeld paalhout en constructiehout in remmingwerken, steigers, sluisdeuren, gordingen en strandhoofden. Vierkant beslagen palen in de waterbouw zijn meestal van basralocus. Ook geschikt voor geveltimmerwerk, interieurbetimmeringen, parket- en strokenvloeren.

Basralocus is bestand is tegen zuren  en geschikt voor vaten waarin zure vloeistoffen worden opgeslagen. Het lichtere hout wordt in de landen van herkomst in meubels verwerkt. Kwaliteitsrichtlijnen voor beslagen palen van tropisch hout staan genoemd in de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5493: 1999, Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in waterbouwkundige werken.

In vers Basralocus zijn de kiezelverbindingen nog week en is het hout daardoor makkelijk te bewerken. In droog hout zijn de kiezelkorrels glashard geworden en deze hebben een afstompende werking op het gereedschap. Geadviseerd wordt om hardstalen gereedschap te gebruiken. Een goede afzuiging is een vereiste omdat vrijkomend houtstof bij daarvoor gevoelige personen ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Basralocus is matig te lijmen en te spijkeren ofte schroeven waarbij voorboren splijten tegengaat. Het hout laat zich goed afwerken.

Handelsaanbod

Vierzijdig bekapt en gekantrecht hout.

Kenmerken      

Het goud-, roest- of purperbruine kernhout heeft doorgaans een bruinrode gloed. Kernhout verschilt duidelijk in kleur van het sprint dat van lichtgrijs naar roodbruin verkleurt.Kwartiers hout heeft meestal een streeptekening, terwijl in dosse gezaagd hout pernchymbandjes zorgen voor een vlamtekening.

Van nature krijgt basralocus bij het schaven en schuren een vrij hoge glans. In het tangentiale vlak komt etagebouw in de houtstralen in het zicht. Basralocus kernhout is zeer duurzaam en zeer duurzaam.

Het meestal hoge kiezelgehalte maakt basralobus bestand tegen paalwormaantasting in een gematigd klimaat en geschikt voor waterbouwtoepassingen, met name in zeewater. De donkere soorten bevatten doorgaans meer kiezel. Basralocus is bestand tegen aantasting door zuren. Basralocus is meestal rechtdradig,maar meestal kruisdradig of warrig. De nerf is fijn tot matig grof.

Basralocus werkt in hoge mate en droogt langzaam. Het drogen zowel aan de lucht als versneld in de droogkamer gaat goed, maar deint met zorg te geschieden. Te snelle droging levert scheuren en korstverharding op. Eenmaal gedroogd neemt het hout zeer langzaam weer vocht op.