Het (vak)tijdschrift wordt gelezen door eigenaren, huurders en bewoners van monumentale panden en directies en besturen van organisaties en instellingen die zich intensief bezig houden met cultureel erfgoed. Tot de vaste lezerskring behoren ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentenwachten in Nederland, alle provincies, gemeenten, overige overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben allen te maken met het cultureel erfgoed, restauratie en renovatie.

Klik hier voor meer info ErfgoedMagazine.