Foto's FSC Nederland en Coillte Ierland

De internationale organisatie Forest Stewardship Council© (FSC) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Er is sprake van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

De nood is hoog

FSC Nederland geeft aan dat de noodzaak om iets te doen eerder toe- dan afneemt:

  • Per minuut verdwijnen 36 voetbalvelden aan bos
  • Ontbossing vindt vooral plaats in tropische bossen
  • De bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië worden bedreigd
  • Per jaar zorgt ontbossing voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot
  •  Ontbossing is een van de grote veroorzakers van klimaatverandering
  •  Wereldwijd is 80% van alle dieren afhankelijk van duurzaam bosbeheer
  • Datzelfde geldt voor miljoenen mensen die in het bos leven of werken

Verantwoord bosbeheer

Het FSC-systeem en het daaraan gerelateerde FSC-keurmerk/label (o.a. voor hout) zorgt ervoor dat bossen door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Bij verantwoord bosbeheer tellen aspecten mee als het beschermen van het leefgebied van planten en dieren en het respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders in balans zijn. Ook hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos past daarin. FSC stelt dat een goed beheerd bos minder risico loopt om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw.