Wil je jouw bedrijf, product.... promoten in de rubriek HOUT[PR]? Klik hier! 

Voor het aanleveren van redactionele content (tekst en beeld) geeft deHOUTjournalist je 4 tips voor het perfecte een-tweetje met de (eind)redactie. Mail content naar de redactie van deHOUTjournalist.nl

4 tips voor het aanleveren van redactionele content

Content moet ten goede komen aan het bevorderen van het verantwoord en duurzaam toepassen van hout. Content moet getuigen van goede smaak en omgangsvormen.  

Tip 1. Wie, wat, waar
Correcte info voorkomt ergenis:

  • Naam + contactgegevens van ontwerper/maker (voor feedback)
  • Namen, bronnen die in de credit line thuishoren.

Tip 2. Tekst, beeld, film en geluid
Beeld  is essentieel en dient vrij van publicatierechten te zijn.
Lever alleen beeld en geluid aan waarvan:

  • het auteursrecht jouw eigendom is
  • het auteursrecht van derden geregeld is
  • voeg een verklaring bij dat deHOUTjournalist.nl het beeld vrij van publicatierechten mag gebruiken. Uiteraard met bronvermelding.

Tip 3. Bijzonderheden
Elk houtitem heeft bijzondere kenmerken.

  • Geef in telegramstijl aan wat kenmerkend is voor jouw houtitem: de bezieling, uitdaging, achterliggende gedachte, moeilijkheidsgraad, het vakmanschap….?  

Tip 4. Feiten en getallen
Geef feiten en getallen die ertoe doen.

  • Geef een opsomming van alle relevante kenmerken:  houtsoort(en), hoeveelheden, afmetingen, bewerking, afwerking…