Wie deelneemt aan HOUT[PR] kan zelf content aanleveren of in opdracht laten produceren. Men kan aangeven op welke datum en hoe lang het item online moet staat. 

Support

Verwerking van content, inclusief interactie en schermopmaak voor HOUT[PR] wordt verzorgd door [PR]ess Productions . Dit gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever en desgevraagd inclusief een unieke follow up.

Het weblog magazine behoudt zich het recht voor om een opdracht tot plaatsing te weigeren.